Jdi na obsah Jdi na menu
 


Účastníkem se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům s adresou pro doručování na území České a Slovenské republiky, osoby mladší 18-ti let se mohou soutěže zúčastnit v zastoupení svých zákonných zástupců, tj. zejména rodičů.

Všichni účastníci soutěže se zavazují bezvýhradně dodržovat pravidla soutěží. V opačném případě budou ze soutěže vyloučeni.

Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže jen jedenkrát.

 

Odesláním soutěžního e-mailu dává účastník v souladu se zákonem č. 101 /2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v e-mailu za účelem předání ceny v soutěži, pro marketingové účely RadůzyRecepty.com a pořadatele soutěže.

V případě výhry dává soutěžící odesláním soutěžního e-mailu souhlas se zveřejněním v rubrice Výherci, na těchto stránkách ve formátu "Jméno - Příjmení - Město") a dále může být jejich jméno a adresa předána pořadateli soutěže za účelem zaslání výhry.

Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn zveřejnit osobnostní údaje tj. jméno příjmení popř. nick výherce na http://www.raduzyrecepty.com

Práva a povinnosti pořadatele:

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Dále má právo kdykoliv změnit pravidla soutěží, tj. i včetně jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména soutěž v jejím průběhu přerušit či předčasně ukončit, popř. zcela zrušit.

Výherce bude o své výhře vyrozuměn e-mailem a bude požádán o zaslání korespondenční adresy pro zaslání výhry (pokud již nebude uvedeno v soutěžním e-mailu). Pokud svoji adresu neoznámí do 14 dní od zaslání upozornění, jeho výhra propadá.

Výhry účastníků, které z důvodů ležících nikoliv na straně pořadatele, v případě kdy nebude možné výherce kontaktovat, či mu výhru doručit na oznámenou adresu, propadají ve prospěch pořadatele.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry z důvodu změny adresy bydliště výherce, pokud tato změna nebyla výhercem řádně a včas oznámena.

Dále pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení výhry z důvodu spočívajících na straně držitele poštovní licence (popř. kurýrní služby), pověřeného doručením výhry. V případě, že se cena vrátí zpět na adresu odesílatele jako nedoručená, propadne ve prospěch pořadatele nebo partnera soutěže.

Výhry nelze vyplatit v hotovosti, vymáhat právní cestou a pořadatel soutěže nenese odpovědnost za kvalitu (jakost) výhry, případně vady, resp. nedostatky, výher zapříčiněné třetím subjektem, tj. jejich dodavatelem.

Pořadatel neodpovídá za jakékoli škody vzniklé výhercům (soutěžícím) v souvislosti s realizací výher.

 

 

 

 

 

 


Používáme technologii cookies ke zkvalitnění poskytování našich služeb. Procházením stránky souhlasíte s jejich používáním. Více informací můžete najít na této stránce.×