Jdi na obsah Jdi na menu
 


Wikinomics Forum 2010 - Jak masová spolupráce mění svět a obchod

26. 11. 2010

První prosincovou sobotu 4. 12. 2010 se na Filozofické fakultě UK uskuteční konference Wikinomics Forum 2010 na téma využití wikinomických principů v podnikání, médiích, vědě a státní správě. Wikinomie je princip, který ukazuje, jak masová spolupráce a internet mění svět, obchod a organizace. Ukazuje způsob, jakým lze využít současné internetové technologické principy, jako jsou sociální sítě, online komunity, crowdsourcing nebo open source, pro vytváření projektů a organizací na novém základě. Přednášet budou odborníci s praxí v obchodu, médiích, akademickém prostředí i státní správě, kteří na konkrétních příkladech představí aplikaci čtyř základních wikinomických principů. Prostor pro své vystoupení dostanou ale i přímo návštěvníci. Wikinomics Forum je součástí Wikikonference, které společně se sdružením Wikimedia ČR pořádají UISK Filosofické fakulty UK, Unisona Studio s.r.o., ÚTIA Akademie Věd ČR a česká Google User Group. Více informací najdete nawww.wikinomie.cz.

 
„Chtěli bychom vytvořit prostor pro setkání se s prací a myšlenkami těch, kteří využívají možnosti současného internetu k zapojení lidí do spoluvytváření hodnot na novém základě, můžeme mu říkat třeba ‘komunitní spolupráce’ nebo ‘samoorganizovaná spolutvorba’. Principy tohoto nového typu práce jsou umožněny novými technologiemi, ale mění všechny oblasti lidského činění, “ dodává Daniel Franc, jeden z organizátorů konference a překladatel knihy Wikinomie.
 
Wikinomie – co to je?
Wikinomie je rodící se vědecká disciplína na pomezí ekonomie, IT a sociologie, která se zabývá principy masové spolupráce nejen v prostředí internetu. Myšlenka a poselství wikinomie vychází ze stejnojmenné knihy autora Dona Tapscotta a Anthonyho D. Williamse. Principy, které jsou v knize shrnuty, se však ve světě používají napříč obory již několik let. Kořeny myšlenky wikinomie úzce souvisí s rozvojem internetu a změnou jeho vnímání nejen jako zdroje informací, ale neoddělitelné a multifunkční součásti života nejen tzv. Síťové generace. Wikinomie přináší také nový pohled na svět obchodu v 21. století. Ukazuje, jak masová komunikace a internet mění svět a podnikání a přináší návod, jak inovativně využít současné internetové trendy. Pražské Wikinomics Forum je konference o myšlenkách a o příkladech, jak to někteří už dělají. V rámci konference proběhne i křest českého překladu knihy Wikinomie nakladatelství Fragment za účasti překladatele Dana France ze společnosti Unisona Studio.
 
Čtyři základní wikinomické principy:
K úspěchu v podnikání dnes už nestačí pouze intenzivně využívat tradiční manažerské strategie. Základní princi, kterými se nová spolupráce řídí:
1. Rovnocené propojování (Peering)
Způsob spolupráce lidí a organizací napřímo, sebeorganizovaně a síťově. Rovnocenná spolutvorba nahrazuje dosavadní hierarchické formy spolupráce daleko kolaborativnějším modelem.
2. Sdílení (Sharing)
Princip, který posouvá dosavadní proprietární uvažování o výrobcích, duševním vlastnictví a vědeckých znalostech směrem k jejich sdílení a společnému rozvíjení.
3. Otevřenost (Openness)
Otevřené přístupy týkající se nejen standardů a obsahu, ale i finanční transparentnosti a otevřené mysli vůči externím idejím a zdrojům.
4. Globální jednání (Acting Globally)
Působení na globální úrovni i ve smyslu překonávání fyzických a geografických bariér na úrovni korporace, firmy i jednotlivce.
 
Přednášející a témata přednášek
Bořivoj Brdička (Pedagogická fakulta UK) – „ S kým se sejdeme na cestě plochým světem za dlouhým chvostem aneb Jak by se mělo změnit školství v síťovém světě“
Daniel Franc (Unisona Studio) – „Vytvořte si komunitu: proč a jak?”
Tomáš Hajzler (PeopleComm) – „Na čem stojí práce lidí v 21. století?“
Filip Hráček (Google) – „Google a wikinomický svět“
Adam Javůrek (NextBig) – „Crowdsourcing”
Jiří Kodera (Abakowiki) – „Jak wiki mění firmy“
Lukáš Križko (VÚP Praha) – „RVP.cz: online učitelská komunita a využití principů otevřenosti, sdílení a spolutvorby”
Pavlína Kvapilová (Česká televize) – „HydePark ČT24 a spolutvorba, „síťové“ aktivity České televize“
Josef Průša – „3D tiskárny a open source”
Jan Šeda (SkillDrive) – „Rizikové faktory a kriminalita v kontextu sociálního síťování”
Josef Šlerka (FF UK, Ataxo) – „Sémantický význam Wikipedie”
Martin Šmíd (ÚTIA) – „Zachraňte wikivědu“
Radek Vokál (Red Hat) – „Komunitní spolupráce a Red Hat“
Ondřej Zaoral (ČSOB) – „Současné problémy reorganizací velkých firem a principy otevřenosti, zapojení a sdílení”
 
Konferenci organizují UISK FF UK (Ústav informačních studií a knihovnictví při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze), ÚTIA AV ČR (Ústav teorie informace a automatizace Akademie věd ČR), Unisona Studio s.r.o., GUG.cz (Google user group) a Wikimedia ČR. Partnery konference jsou Google, Abakowiki, Wikimedia ČR, HUB Praha a TyInternety.cz. Podrobné informace i možnost registrace na konferenci najdete nawww.wikinomie.cz.
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 

 


Používáme technologii cookies ke zkvalitnění poskytování našich služeb. Procházením stránky souhlasíte s jejich používáním. Více informací můžete najít na této stránce.×