Jdi na obsah Jdi na menu
 


Revoluční novinka pomáhající ohroženým dětem a mládeži

2. 2. 2011

zvednute_ruce_a_logo.jpg

Občanské sdružení Lata pracuje již 17 let s ohroženými dětmi a mladými lidmi. Jeho zaměstnanci pomáhají pražské a středočeské mládeži řešit a zvládat nelehké životní situace, se kterými si sami nevědí rady.
Kromě běžných metod založených na vzájemné důvěře, pomoci a lidské vstřícnosti, nově začali zaměstnanci Laty pomáhat i revoluční novinkou nesoucí název Biofeedback aneb „posilovna mysli“.
 
Tento projekt je určen pro klienty se specifickými problémy typu jako jsou např. v dnešní době tak časté poruchy pozornosti, chování a učení nebo dětem s hyperaktivitou. Využívá novou metodu EEG Biofeedback.
„EEG biofeedback je metoda, která umožňuje ovládat své vlastní mozkové vlny. Jedná se o sebe-učení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby. Když mozek dostane okamžitou, cílenou a přesnou informaci o ladění (případně "rozladění") svých mozkových vln, může se naučit, jak je uvést do souladu“, objasňuje princip Michal Kniha, sociální pracovník a realizátor projektu.
„V rámci sezení je klient připojen na přístroj EEG Biofeedback a pomocí jednoduché hry promítané na displeji se učí ovládat své mozkové vlny. Efektem je zlepšení sebeovládání, posílení vůle, zklidnění chování a zlepšení psychosociálního fungování jedince narušeného v důsledku stresu. Specifickým případem je využití metody při řešení neurotických obtíží (typu deprese, úzkost). Výsledkem procesu je snížení pocitů slabosti a únavnosti, zlepšení vztahu k okolí i „zbystření mysli“, a tím pádem také zlepšení nálady“, doplňuje Michal Kniha.
 
Projekt Posilovna mysli založený na metodě EEG Biofeedback uspěl a byl vybrán jako nejlepší z 21 projektů v srpnovém kole grantového řízení Siemens Fondu pomoci. Společnost Siemens zakoupila přístroj EEG Biofeedback a uhradila kurz EEG Biofeedback pro jednoho zaměstnance Laty.
 
O občanském sdružení Lata:
Občanské sdružení Lata pomáhá dětem a mladým lidem, kteří neměli v životě tolik štěstí. Jejich „postižení“ není často na první pohled viditelné a přesto jsou výrazně ohroženi selháním a vyloučením ze společnosti. Jedná se především o děti z dětských domovů, děti z rozvrácených a neúplných rodin, mládež opouštějící ústavní výchovu a vstupující do samostatného života nebo děti a mládež vyloučené z vrstevnického kolektivu kvůli svojí odlišnosti. Hlavní činností Laty je dlouhodobě realizovaný projekt Ve dvou se to lépe táhne zaměřený na pomoc dané cílové skupině. Pomáhá ohroženým dětem a mládeži se začleněním se a návratem do běžného života. Aktivně vyrovnává jejich znevýhodnění a posiluje dovednosti tak, aby měli šanci prožít plnohodnotný život.  
www.facebook.com/lata94
 
Lata – příběhy s dobrým koncem:
 
Hance je 17 let. Do občanského sdružení Lata – Programy pro ohroženou mládež přišla na doporučení psychiatra po pokusu o sebevraždu. Trpěla úzkostmi. Ve škole i doma měla problémy a k tomu všemu nešťastná láska. Hanka se začala scházet s Magdou, 22-letou dobrovolnicí Laty. Začátky byly těžké. Hanka zarputile mlčela, držela si odstup a neměla zájem cokoliv nového vyzkoušet. Magda ale vytrvala a Hanka se časem stala přístupnější. Každotýdenní schůzky byly pestré, společné zážitky z procházek po městě, výstav a výletů dvojici sblížily. Magda pomohla Hance najít brigádu, a ta se tak stala nezávislejší. Hanka konečně poznala někoho, kdo ji přijal takovou, jaká je. Zlepšila se ve škole, postupně vysadila antidepresiva, vztahy doma se urovnaly. Zpočátku nejistá a bojácná Hanka se naučila věřit samu v sebe. Za rok v Latě udělala velký krok vpřed.
 
O Fondu pomoci:
Filantropická činnost je jednou ze základních složek konceptu společenské odpovědnosti společnosti Siemens. V červnu 2004 byl založen charitativní projekt Siemens Fond pomoci. Jeho cílem je sjednotit veškeré charitativní dary společnosti poskytované neziskovým organizacím na území celé České republiky. Za dobu fungování projektu společnost Siemens obdržela 1745 žádostí o příspěvek, odborná komise zasedala více než sedmdesátkrát a podpořila 235 projektů celkovou částkou ve výši 13,5 miliónu korun.

www.siemens.cz/fondpomoci

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 

 


Používáme technologii cookies ke zkvalitnění poskytování našich služeb. Procházením stránky souhlasíte s jejich používáním. Více informací můžete najít na této stránce.×