Jdi na obsah Jdi na menu
 


Před plastikou prsou nejprve k mamologovi, radí lékaři

8. 9. 2013

Tisíce českých dívek a žen se ročně obrací na plastické chirurgy s žádostí o úpravu svých prsů. Kromě augmentace (zvětšení) žádají také modelaci (úpravu tvaru) či redukci (zmenšení) poprsí. Množí se však případy, kdy touha po dokonalých křivkách musí nečekaně ustoupit závažnému nálezu v prsu. Před samotnou plastickou operací totiž lékaři požadují u pacientek preventivní mamologické vyšetření, které bohužel nezřídka odhalí karcinom či jeho riziko. Klinika plastické chirurgie Perfect Clinic proto od září tohoto roku rozšiřuje svůj tým o mamoložku a sonografistku, které budou vyšetřovat pacientky nejen před, ale i v pravidelných intervalech po zákroku.

 
38letá Iveta se chystala na zvětšení svých prsou silikonovými implantáty. Tři týdny před plánovanou operací se lékařce příliš nepozdával nález na preventivní sonografii a následné mamografické snímky jen potvrdily špatnou diagnózu - rakovinu levého prsu. Místo estetické operaci se tak Iveta urychleně podrobila onkologické léčbě. Podle lékařů vlastně měla štěstí, protože díky screeningovému vyšetření prsů byl nádor objeven velmi brzy, prs bylo možné navzdory nezbytné operaci z velké části zachovat a šance na úplné uzdravení je vysoká.
Každá 5. až 11. žena z 1000
Podle sonografistky Evy Hledíkové, která nově spolupracuje s týmem vedoucího lékaře Perfect Clinic Romana Kufy, jsou výsledky screeningových programů v oblasti onemocnění prsou opravdu velmi zásadní. „Screeningem prsu se prokáže nádor v nehmatném stadiu ve více než 5 promilích, tedy u 5 a více žen z 1000 vyšetřovaných. Některá pracoviště uvádí dokonce výskyt u 11 žen z 1000,“ cituje statistiky lékařka.
Celorepublikové statistiky dále dokládají, že výskyt zhoubného nádoru roste s věkem, především se zvyšuje po 45. roce věku. Přesto i u mladší generace (cca 20 – 40 let), která tvoří většinu zájemkyň o plastickou úpravu poprsí, rozhodně nejde o ojedinělé případy. A hlavním cílem preventivního předoperačního vyšetření je tyto pacientky odhalit.
„Plastický chirurg musí mít jistotu, že dává implantát do zdravého prsu, respektive provádí mamaplastiku (modelaci) zdravého prsu,“ konstatuje vedoucí lékař Perfect Clinic Roman Kufa a dodává: „Pacientka tak nepodstoupí de facto zbytečnou plastiku, neboť v důsledku pozdějšího pozitivního nálezu může dojít k odstranění prsu, má větší pravděpodobnost vyléčení z rakoviny prsu, jestliže se nádor zjistí v nehmatném stadiu, a zároveň se tak předejde šíření maligního nádoru, které může operace v neodhaleném nemocném prsu nastartovat.“
Riziková skupina pacientek
Vyšetření mamologem je ovšem důležité i pro vytipování tzv. rizikové skupiny žen, u které je pravděpodobnost vzniku rakoviny prsu vysoká (až 80 %). „Pokud se prokáže poškozený gen BRCA1 nebo BRCA2 – tak jako to bylo například u herečky Angeliny Jolie, vysoká rodinná zátěž anebo i jiný vzácný dědičný syndrom, není těmto pacientkám plastika prsu s implantátem vůbec doporučena. Místo toho se podrobí pravidelnému monitoringu anebo se přikloní k opačnému zákroku - preventivnímu odstranění prsních žláz (profylaktická mastektomie) s možností okamžitého vložení implantátů,“ konstatuje Roman Kufa.
Podle mamoložky Renáty Kalajové tuto skupinu žen vytipují lékaři podle anamnézy, zejména byl-li v rodině pacientky zaznamenán častější výskyt karcinomu. Také výrazně vyšší riziko (až 4 – 5x větší oproti běžné populaci) mají ženy po odstranění benigního nádoru, v jehož důsledku dojde k atypickému chování buněk v této oblasti a ony se dělí rychleji než by měly. A konečně rizikovým faktorem je i vyšší věk ženy, konkrétně nejčastěji se karcinom vyskytuje mezi 55 a 70 rokem věku. 
Vyšetření povinné není, ale…
„Mamologické vyšetření není povinné, ale s ohledem na vyloučení rizik a jistotu klienta i operatéra je velmi žádoucí,“ míní plastický chirurg Kufa.
Zatímco pro ženy nad 45 je vhodné volit v rámci prevence spíše mamografii (rentgentové vyšetření), pro ženy mladší, kdy je větší podíl žlázy v prsu, má větší výpovědní hodnotu sonografické vyšetřování. V této souvislosti obsahuje mamologická prevence Perfect Clinic vyšetření sonografistou a mamologem. Sono prsů trvá zhruba 10 – 15 minut a ihned poté si přebírá klientku mamoložka, která s ní vyhodnocuje anamnézu, rodinnou historii a pohmatem provádí vyšetření.
Pravidelné vyšetření doporučují lékaři ženám také po plastické operaci. Kromě objevení zhoubného či nezhoubného onemocnění v těchto případech kontrolují lékaři také uložení implantátu, jeho stav a tvorbu kapsuly kolem něj.
Jeden lékařský tým
A proč je vlastně důležité mít pod jednou střechou kromě plastických chirurgů ještě mamoložku a sonografistku? „Vyšetření provádí velmi zkušené lékařky specialistky, které znají terén prsu po plastických operacích, mají zkušenosti se silikonovými implantáty! a nehrozí tedy zkreslení či mylná interpretace výsledků,“ zdůrazňuje vedoucí lékař Perfect Clinic Kufa. Zároveň je podle Kufy velmi podstatné, že mamolog po operaci může velmi dobře navázat na historii výsledků, přičemž osobní znalost je k nezaplacení pro odhalení drobných změn.
Pokud přeci jen dojde k odhalení a následné onkologické léčbě zhoubného nádoru, pak plastičtí chirurgové Perfect Clinic mohou navázat i svou rekonstrukční operativou ve FN Motol, kde opět těží ze znalosti konkrétního pacienta.
Plastický chirurg Roman Kufa je toho názoru, že navzdory případné nepříznivé diagnóze, kdy velmi záleží na konkrétním nálezu a míře destrukce tkáně prsu v závislosti na provedené onkologické operaci, se ženy nemusí vzdávat naděje na hezká prsa: „Existuje více metod. Od prosté autotransplantace tuku, přes implantační řešení až po složité rekonstrukce, ale vždy se snažíme o dosažení co nejlepšího estetického výsledku.“
 
O Perfect Clinic
Klinika plastické a estetické chirurgie Perfect Clinic byla otevřena v Praze 5 v lednu roku 2010. Skvělý tým plastických chirurgů pod vedením Romana Kufy a Zdeňka Prose zde provádí širokou škálu estetických i plastických operací včetně výkonu rekonstrukce prsů po ablaci. Klienti Perfect Clinic mohou očekávat nejmodernější vybavení, maximální komfort a bezpečí a také precizní a vysoce odborné výkony nejen lékařů, ale celého personálu. Součástí kliniky je dospávací intermediální pokoj s plným monitoringem základních životních funkcí a také další pokoje jsou vybaveny mobilní monitorovací technikou. Nechybí nepřetržitý dohled zdravotního personálu včetně pohotovostního lékaře, což u konkurence není vůbec běžné. Perfect Clinic zaměstnává vlastní tým anesteziologů. Již více než rok má klinika také svou pobočku v Liberci. Více informací na www.perfectclinic.cz. Informace také na http://www.facebook.com/plastickaoperace či na www.stream.cz/perfectclinic  
Tým Romana Kufy ve FN Motol
Tým lékařů Perfect Clinic vedený Romanem Kufou poskytuje od jara loňského roku lékařské služby v nově zřízeném oddělení plastické chirurgie ve Fakultní nemocnici v Motole. Oddělení patří pod I. Chirurgickou kliniku 2LF UK a FN Motol, v jejímž čele je přednosta Jiří Hoch. „Zajišťujeme komplexní péči o pacienty s vrozenými a získanými vadami, o pacienty s různými defekty a také v rámci rekonstrukční chirurgie,“ konstatuje vedoucí lékař Roman Kufa. Konkrétně jde kromě rekonstrukcí prsou po ablaci také o lalokové plastiky u dekubitů či jiných defektů kůže a podkoží, rekonstrukce břišní stěny, mikrochirurgické a onkochirurgické výkony a další. Patří sem ale i některé zákroky kosmetické chirurgie u rizikových pacientů, kde je s ohledem na bezpečnost pacienta nutné zázemí velké nemocnice.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 

 


Používáme technologii cookies ke zkvalitnění poskytování našich služeb. Procházením stránky souhlasíte s jejich používáním. Více informací můžete najít na této stránce.×