Jdi na obsah Jdi na menu
 


Finanční arbitr České republiky reaguje na rozšiřování kompetencí

4. 3. 2011

dsc01362.jpg

                                Kancelář FA ČR signalizuje připravenost na plánované legislativní změny
                       
Finanční arbitr České republiky reaguje na změny vyplývající z novely zákona o finančním arbitrovi, kterou dne 2. 2. 2011 projednala v prvním čtení PSP ČR. Zásadní změny, vyplývající z novely, vstoupí dle všech předpokladů v platnost 1. 7. 2011. Současný finanční arbitr Dr. Ing. František Klufa začíná připravovat svou Kancelář na nový systém fungování postupnými kroky, které zajistí stoprocentní připravenost úřadu finančního arbitra na nové kompetence ode dne nabytí účinnosti zákona.
Systém základních kroků, realizovaných FA ČR v období od 3. 3. 2011 do 1. 7. 2011:
a) Zajištění výběru vhodných zaměstnanců a jejich předběžné zaškolení (růst počtu ze 7 členů kanceláře na konečných 14 a stanovení 3 vedoucích pracovníků pro oblasti)
b) Vytvoření nové struktury a efektivního logistického plánu kanceláře pro další zrychlení průchodu dotazu/podání stížnosti procesem řešení
c) Příprava nových prostor, dobře dostupných pro všechny osobně příchozí návštěvníky Kanceláře, a jejich potřebné vybavení a přemístění Kanceláře FA ČR
d) Vytvoření aktuálního popisu podání žádosti pro řešení nové problematiky
e) Vytvoření strategie komunikace směrem k občanům a maximální možné šíření informací o nových kompetencích arbitra a možnosti jeho využití k mimosoudnímu řešení sporů
f)   Internetová a facebooková poradna k řešení běžných rad a dotazů – vyškolení specialisté klientům poradí a zodpoví základní informace k dané problematice a navrhnou optimální řešení
g) Rozšíření webových stránek a rozvoj jejich obsahu
 
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne 2. 2. 2011 projednala v prvním čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Jednou z nejvýznamnějších změn na základě této novely bude přechod financování Kanceláře finančního arbitra z České národní banky na financování prostřednictvím státního rozpočtu, a to prostřednictvím kapitoly Ministerstva financí, a rozšíření pravomocí i na sektory kolektivního investování a spotřebitelských úvěrů. ČR tak vychází vstříc potřebám Evropské unie.
 
Financování činnosti finančního arbitra z rozpočtu ČNB a velmi omezený rozsah jeho pravomocí v ČR se stal v posledním období předmětem opakovaných kritik ze strany Evropské komise a Evropské centrální banky, z důvodu hrubého nesouladu s komunitárním právem. Finanční arbitr vznikl jako specifický státní orgán, povolaný k řešení vymezeného okruhu sporů mezi poskytovateli finančních služeb a jejich klienty. Proto Ministerstvo financí připravilo a předložilo vládě novelu zákona, která kromě změny financování činnosti finančního arbitra přináší i oprávnění k řešení sporů vzniklých při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru a kolektivního investování, popisuje rozšíření počtu členů Kanceláře a její strukturu a definuje i nový způsob financování Kanceláře FA ČR.
 
O využívání služeb finančního arbitra velmi dobře svědčí trend v počtu doručených podnětů, kdy za poslední tři roky narostl jejich počet na více než osm set podnětů za rok a dosáhl více než 220 % hodnoty roku 2007. Efektivita činnosti na jeden podnět pak za poslední tři roky stoupla o více než 230 %. V souvislosti s rozšířením pravomocí lze očekávat další výrazný nárůst tohoto počtu (zájem o spotřebitelské úvěry opět výrazně stoupá, Česká spořitelna, a.s. oznámila nárůst spotřebitelských úvěrů o 43 %, společnost HOME Credit o více než 100 %), a proto FA ČR Dr. Ing. František Klufa připravil systém postupných kroků, na kterých bude postupně pracovat do doby vstoupení nového zákona v platnost. Realizace základních a dalších souvisejících kroků a strategických opatření zajistí připravenost úřadu na změny, jež ze zákona vyplývají.
 
 
 
Graf: Vývoj počtu doručených podnětů od roku 2007
 

bez-nazvu-1.jpg

 
  
Pozn.: 2011–2013 odhad podnětů vzhledem k pravděpodobnému rozšíření pravomocí k 1. 7. 2011
 
 
Finanční arbitr České republiky působí od 1. ledna 2003, a to v rámci harmonizace práva České republiky se zeměmi Evropské unie (viz zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi). Hlavním posláním finančního arbitra České republiky je zajištění rychlého, bezplatného a efektivního vyřizování sporů klientů s institucemi mimosoudní cestou. Finanční arbitr je kompetentní k rozhodování sporů mezi poskytovateli platebních služeb (např. banky nebo instituce vydávající elektronické platební prostředky) a uživateli platebních služeb (tj. klienti) při poskytování platebních služeb nebo mezi vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz. Finanční arbitr je oprávněný řešit výše uvedené spory, pokud nastaly po okamžiku účinnosti zákona o finančním arbitrovi. Typickým sporem je např. neoprávněné použití platební karty při platbě u obchodníka, neoprávněný převod v rámci internetového bankovnictví, neoprávněný převod finančních prostředků z účtu. Do kompetencí finančního arbitra prozatím nepatří spory např. z oblasti hypoték, úvěrů, stavebního spoření nebo spory vzniklé mimo členské státy EU a další státy tvořící Evropský hospodářský prostor. Hlavním přínosem pro klienty je rychlost rozhodování, nezpoplatněné řízení, vysoká znalost problematiky. Finančním arbitrem České republiky je s účinností od 2. ledna 2008 Dr. Ing. František Klufa, zástupcem finančního arbitra je JUDr. Petr Scholz, Ph.D.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 

 


Používáme technologii cookies ke zkvalitnění poskytování našich služeb. Procházením stránky souhlasíte s jejich používáním. Více informací můžete najít na této stránce.×